Coriolis flowmeters

De werkings van coriolis flowmeters is gebaseerd op het Coriolis-effect. Het corioliseffect wordt beschreven in de wet van behoud van impuls, iets dat in beweging is zal zich verzetten tegen een wijziging in die beweging. In een coriolismeter wordt de buis waardoor het medium zich beweegt in trilling gebracht. De corioliskracht van het bewegende medium zorgt ervoor dat de trilling in het ingaande deel achter zal blijven op die van het uitgaande deel. Het tijdsverschil tussen de trillingen in het ingaande en uitgaande deel is rechtevenredig met de massaflow van het medium.

De eigenfrequentie van de trillende buis wordt beïnvloed door de massa van het medium. Omdat het volume van de buis bekend is kan hiermee de soortelijke massa van het medium worden berekend, en daarmee ook de volume flow.

Omdat de vervormingen bij een rechte buis aanvankelijk niet betrouwbaar te meten waren zijn de eerste meters uitgevoerd als een U-vormige buis. Doordat een enkele buis de meter snel beïnvloed wordt door externe trillingen zijn de meters vrijwel altijd uitgevoerd als dubbele U-vormige buis die in tegenfase in trilling gebracht worden. Op die manier heffen externe invloeden elkaar op. De meest naurkeurige coriolis flowmeters hebben zelf vier coriolisbuizen.

Met de komst van digitale signaalverwerking is het mogelijk een betrouwbaar meetsignaal uit een rechte buis te herleiden. Om het probleem van de externe invloeden bij een enkele rechte buis te verhelpen is in dergelijke meters meestal een balans-staaf aangebracht die in tegenfase met de meetbuis trilt. De nieuweste coriolis flowmeters hebben dus geen U-buizen meer.