donderdag 2 februari 2017

Koninklijk besluit legt toegestane CO2-concentraties en relatieve vochtigheid op werkplek vast

Chris Neyens
gemiddelde leestijd 3 minuten

Een te hoge CO2-concentratie is van invloed op het beslissings- en prestatievermogen van de mens. Men raakt vermoeid en hierdoor treden er concentratieproblemen op wat weer kan leiden tot verminderde productiviteit. Hoge CO2-concentraties kunnen ook gezondheidsklachten veroorzaken, zoals hoofdpijn, oog- en neusklachten en problemen aan de luchtwegen.

Ventilatie kantoor

Risico’s relatieve vochtigheid

Ook een te hoge relatieve vochtigheid vormt een risico voor veiligheid en gezondheid van de mens. Door vocht kunnen sporen en schimmels ontstaan. Deze kunnen ademhalingsproblemen, allergieën, reuma en verkoudheid veroorzaken. Daarnaast wordt op termijn het immuunsysteem verzwakt, waardoor men extra vatbaar is voor infecties.

Richtlijnen CO2-concentratie

Het koninklijk besluit van april 2016 is van toepassing op arbeidsplaatsen. Dat wil zeggen: werkplekken in een gebouw en andere plaatsen op het terrein van de onderneming die toegankelijk zijn voor werknemers. De CO2-concentratie mag op deze plekken niet meer dan 800 ppm (parts per million) bedragen, tenzij de werkgever kan aantonen dat dit niet mogelijk is. De CO2-concentratie in werklokalen mag sowieso nooit hoger zijn dan 1.200 ppm.

Percentage relatieve vochtigheid

De relatieve vochtigheid dient tussen de 40 en de 60% te liggen, tenzij dit door technische redenen niet haalbaar is. Indien de werkgever kan aantonen dat er geen chemische of biologische stoffen aanwezig zijn die in combinatie met een hoge vochtigheid een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer, mag de relatieve vochtigheid tussen de 35 en 70% liggen.

LuchtbehandelingVentilatie

Je kunt deze waarden realiseren door voldoende te ventileren. Er dient dus voldoende verse lucht te worden aangevoerd. Ongeveer 54 m³ per uur per persoon. In het verleden werkte men meestal met luchtbehandelingsinstallaties met een constant luchtvolume. Dit ging echter gepaard met een hoog energieverbruik. Een betere oplossing is vraaggestuurde ventilatie per lokaal.

Passende opnemers

Om die vraag te bepalen, heb je natuurlijk de nodige opnemers nodig. Er zijn gecombineerde sensoren verkrijgbaar voor het meten en sturen van zowel temperatuur en relatieve vochtigheid als CO2. Bijvoorbeeld de multifunctionele transmitters van Kimo, waarop je twee externe sensoren kunt aansluiten. Zo meet je simultaan temperatuur(verschil), luchtvochtigheid en de CO2-concentratie. Verder kan er luchtsnelheid en verschildruk worden gemeten.

Compacte meetinstrumenten

Fabrikant Dwyer heeft een serie compacte meetinstrumenten waarmee je met één instrument drie metingen kunt uitvoeren (kooldioxide CO2, luchtvochtigheid en temperatuur). Deze instrumenten kunnen bovendien worden gebruikt als setpointgever. Er wordt gebruik gemaakt van een niet-dispersieve infrarood (NDIR) sensor om de kooldioxide te meten. Deze technologie kan ook worden toegepast in installaties die 24 uur per dag worden gebruikt. Dit is een groot voordeel ten opzichte van veel andere CO2-sensoren. Een ander voordeel is dat de CO2-sensor in het veld te kalibreren is, als deze na verloop van tijd te veel gaat afwijken. De temperatuur- en luchtvochtigheidsensor zijn vervangbaar. Er is ook een uitvoering voor kanaalmontage.

Risico-analyses

Ook zijn er meettoestellen op de markt voor modificaties aan bestaande installaties, maar ook voor als er bij uitzonderingen risico-analyses gemaakt dienen te worden. Zo heeft fabrikant Kimo een multifunctionele binnenklimaatmeter ontwikkeld die alle parameters meten die van belang zijn voor een goed binnenklimaat, zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO) en omni-directionele flow (tocht).

Data loggen

Dient er over een langere periode te worden gemeten en geregistreerd, dan heeft Kimo een datalogger voor het meten van temperatuur, luchtvochtigheid, barometrische druk en CO2 voor binnenklimaat. De luchtkwaliteitsdatalogger kan 4 parameters tegelijk registreren en heeft een geheugen van 2 miljoen meetpunten. Deze datalogger is uit te lezen met gratis PC-software, maar communiceert ook via Bleutooth met Android of Apple IOS apparatuur.

Juiste meetinstrument

Je ziet dat de nieuwe regels naar aanleiding van het koninklijk besluit van vorig jaar eisen m.b.t. het meten van de luchtkwaliteit met zich meebrengen. Met het juiste meetinstrument is dit echter prima te realiseren. En voor elke werkplek is er een passende oplossing.

Laat een reactie achter