Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van onze websites de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. Hitma is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze internetsite gepresenteerde informatie behoren toe aan Hitma.Wij respecteren de privacy van onze webbezoekers en houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze websites bevatten (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites, omdat deze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door Hitma.