woensdag 2 augustus 2017

Waarom u het belang van luchtsnelheid en debiet niet mag vergeten

Chris Neyens
gemiddelde leestijd 3 minuten
Vroeger was het zo dat een goed comfort tegen een aanvaardbare prijs voldoende was bij het realiseren van een HVAC installatie. Maar tegenwoordig wordt er naast comfort ook gekeken naar gezondheid en naar energie-efficiëntie. Om dit te bereiken dient er een goeie regeling te zijn van temperatuur en luchtvochtigheid. Maar ook geuren, gassen, stof, geluid en trillingen dienen onder controle te worden gehouden.
Comfort

Factoren die het comfort bepalen zijn temperatuur, luchtvochtigheid, stralingstemperatuur en luchtverplaatsing. Voor de gezondheid spelen echter ook CO2 en vluchtige stoffen een rol. De eerste drie factoren kunnen gemakkelijk gemeten (en dus ook geregeld) worden met een thermometer, psychrometer of een capacitieve hygrometer en stralingstemperatuur met een zwarte bol.

Het belang van luchtverplaatsing

Luchtverplaatsing wordt soms wel eens over het hoofd gezien. Een verwarmingsinstallatie met onvoldoende luchtverplaatsing kan mogelijk werken met een onveilige hoge temperatuur en dit kan dan ook weer een invloed hebben op de luchtvochtigheid. Voldoende ventilatie kan er ook voor zorgen dat schadelijke stoffen worden afgevoerd. Te veel luchtverplaatsing kan echter zorgen voor een slechte energie-efficiënte maar ook voor een onbehaaglijk gevoel in een ruimte.

Richtlijnen
Pitotbuizen

Om de vereiste luchtverplaatsing te bepalen wordt uitgegaan van richtlijnen en normen. In deze normen en richtlijnen is vastgelegd wat het minimale debiet dient te zijn naargelang van de toepassing. Spreken we over kantoren, productieruimtes, woningen, cleanrooms? Dan gelden er andere richtlijnen.

Hoe te meten?

Debieten en luchtsnelheden zijn moeilijker te meten dan bijvoorbeeld temperatuur en relatieve vochtigheid. Dat komt omdat luchtsnelheid op verschillende plaatsen kan worden gemeten. Afhankelijk van de locatie dient dan ook een andere methode te worden toegepast. Daarnaast is er onderscheid te maken tussen een continue meting of en punctuele meting.

Meten in het kanaal

Dienen we te meten in het kanaal? Dan kunt u zowel een pitotbuis, een kleine vleugelrad of een hittedraad gebruiken. De keuze hangt af van de temperatuur, de luchtsnelheid op zich, en van andere factoren zoals de zuiverheid van de lucht.

Meten op grote oppervlaktesKimo handmeter

Op ventilatie roosters of grotere oppervlaktes, kunt u gebruikmaken van vleugelradvoelers met een grotere diameter en een lagere startsnelheid. Ook een hittedraad kan gebruikt worden, maar u dient dan wel rekening te houden met eventuele turbulenties in de lucht. Ook volumestroomtrechters kunnen ervoor zorgen dat we de uitgeblazen lucht opnieuw opvangen, kanaliseren en meten. Wel rekening houdend met eventuele drukopbouw.

Meten in een ruimte

In de ruimte op zich zijn de luchtsnelheden van een heel andere grootorde. De meest voor de hand liggende is dan ook de hittedraad die deze luchtsnelheden kan meten. Ook omnidirectioneel.

Laat een reactie achter