vrijdag 25 augustus 2017

Let op! Bent u al bekend met de strengere eisen voor ventilatie-installaties?

Chris Neyens
gemiddelde leestijd 3 minuten
Heeft u het al gehoord? Er zijn tegenwoordig strengere eisen voor ventilatie-installaties in de EPB-regels en dit brengt extra verplichtingen met zich mee. Er mogen bijvoorbeeld alleen maar gemeten ventilatiedebieten worden ingegeven op de EPB-aangifte. Daarnaast kan ook het gemeten actieve vermogen van de ventilatormotoren worden ingegeven. Al deze gegevens dienen ingevuld te worden door een ventilatieverslaggever die gebruikmaakt van de juiste (gekalibreerde) meettoestellen. En aan dit laatste kunnen wij u bij Hitma Instrumentatie uiteraard helpen.
Strengere eisen

Bouwvergunningen die na 1 januari 2016 zijn aangevraagd hebben te maken met deze strengere eisen. Dit geldt voornamelijk voor balansventilatie. Belangrijk is dat het meten en regelen van de ventilatiedebieten moet worden gedaan door een erkende ventilatieverslaggever. Is dit niet het geval? Dan zijn de gegevens niet geldig voor de EPB-aangifte. De metingen moeten namelijk gebeuren volgens de technische specificatie van het WTCB, de STS P73-1. Ook belangrijk is dat dit gebeurt met erkende meettoestellen. 

De STS P73-1 staat drie meetmethoden toe, op basis van NBN EN12599:

  • Een meting in het kanaal zelf
  • Een meting aan het ventiel
  • Een drukverschilmeting

Handmeter Kimo

Meten in het kanaal

Wanneer ventilatie in het kanaal gemeten dient te worden is het aan te raden om een gemiddelde van meerdere punten te meten volgens de log-Tchebycheff methode. Hiervoor kunt u een pitotbuis, een kleine vleugelrad of een hittedraad gebruiken.

Meten aan het ventiel

Voor metingen aan het ventiel kunt u gebruikmaken van een vleugelradvoeler met een grotere diameter in combinatie met een volumestroomtrechter. Hierdoor wordt de uitgeblazen lucht opnieuw opgevangen, gekanaliseerd en gemeten. Daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met eventuele drukopbouw.

Verschildrukmeting over het ventiel

Een meting over het ventiel is eenvoudig, maar vereist wel een aantal gegevens van de fabrikant van het ventiel om de gemeten verschildruk te kunnen herleiden naar een debiet.

Juiste meetapparatuur

Zoals al eerder gezegd is, naast een erkende ventilatieverslaggever, de juiste meetapparatuur noodzakelijk. Kimo Instruments heeft een reeks toestellen ontwikkeld om deze drie methodes toe te passen. De Kimo MP210 kan bijvoorbeeld gebruikt worden om zowel in het kanaal, aan het ventiel en over het ventiel te meten. Daarnaast beschikt Kimo Instruments over een ruime keuze aan volumestroomtrechters, sondes en pitotbuizen. Uiteraard zijn deze toestellen voorzien van een kalibratiecertificaat en kunnen ze altijd in ons laboratorium gekalibreerd worden.

Laat een reactie achter